Dovolte mi Vás přivítat jménem Simulators Czech v novém roce.

Je to sice se zpožděním ale shrneme více oznámení do jednoho.

DCS: MiG-19P od RAZBAM Simulations

MiG 19P 720

DCS: MiG-19P by se měl dostavit koncem tohoto měsíce! Tento Sovětský nadzvukový letoun rozšíří sérii MiGů v DCS WOrld. MiG-15bis, MiG-19P, MiG-21bis a MiG-29. V NATO pojmenován jako “Farmer”, MiG-19 byl zkonstruován jako Sovětský nadzvukový stíhač jako konkurence Amerických “Century Series” stíhačů jako jsou F-100, F-105, F-106 a jiné.

DCS: F-14 od Heatblur Simulaions

F 14 720

Před koncem letošní zimy by jsme se měli dočkat Tomcatu. Letoun bude vydán od stejného týmu, který je zodpovědný za AJS-37 Viggen. Po vydání F-14-B, Heatblur tým bude pracovat i na verzi F-14A a na volně dostupné letadlové lodi USS Forrestal.

DCS: F-16C Viper

F 16 720

Další letoun od Eagle Dynamics bude famózní F-16C všestraný bojový letoun. Letoun, který mnoho milovníků letecké simulace očekává. F-16C je nyní ve vývoji po boku DCS F/A-18C a oba letouny sdílí stejnou technologii.

Specifická varianta F-16CJ Block 50 přináší HARM anti-radar stěly a HARM Target System (HTS) pod, laser- a GPS- naváděné pumy, pokročilý Vzduch-vzduch systém, jako je JHMCS a AIM-9X a AIM-120, Data link system, Sniper targeting pod, AN/APG-88 radar a další systémy.

DCS: Mi-24P Hind

Mi 24P 720

Není zde zapomenuto ani na nadšence helikoptér. Práce pokračuje i na Mi-24P HIND. Využito je mnoho systémů shodných s Mi-8MTV2, tento projekt bude jistě skvělý přídavek pro DCS World helikoptéry.

DCS: P-47D Thunderbolt, DCS: de Havilland Mosquito FB Mk.VI a DCS: Fw 190 A-8 Shrike

Fw190A8 720

Tyto 3 letouny jsou již v přípravě a plán je takový, že jeden či výce letounů měl být vydán během roku 2019. Mělo by k tomu dojít společně s novým modelem poškození, dynamickou kampaní, novou mapoz z bojiště 2. světové války a s více jednotkami pro WWII Assets Pack, jako například Ju-88, Bf 109G, C-47, A-20G a další, DCS WWII bude nadále rozšiřován.

Další letouny

I 16 720
JF 17 WIP 720

Další letouny které jsou v roce 2019 ve vývoji jsou DCS: JF-17 od Deka Ironworks a DCS: I-16 od OctopusG.

DCS: F/A-18C Hornet

F 18 720 1

Ačkoli není Hornet novým letadlem pro rok 2019, jistě bude pro nás velkým zaměřením s přidáním systémů AGM-88 HARM, ATFLIR zaměřených na pod, datalink a IFF systémů, GPS a INS-řízené zbraně, zbraně jako Harpoon, SLAM, SLAM-ER a Walleye, stejně jako pokračující práce na letové dynamice, navigačním systému, radaru typu air-to-surface, Track While Scan a dalších radarových a sub-režimů radaru a obranných systémů. Hornet byl a bude i nadále velkým a složitým projektem.

Ačkoli Hornet nebude v roce 2019 novinkou, je stále mezi prioritními moduly pro DCS. Hlavně jde o přidání systémů jako jsou AGM-88 HARM, ATFLIR zaměřovací POD, datalink a IFF systémy, GPS- a INS-naváděné zbraně, zbraně jako Harpoon, SLAM, SLAM-ER a Walley, stejně tak pokračují práce na letové dynamice, navigačním systému, radaru typu vzduch-země, Track While SCAN a další radarové mody vzduch-vzduch, a podmody a obrané systémy. Hornet byl a stále bude pokračovat jako masivní a komplexní projekt.

Aktualizace Hangáru, A-10C a Ka-50

Přestože je v plánu vytvořit mnoho nových letadel, nezapomínají v ED ani na starší již vydané. Svědší o tom nedávná aktualizace P-51D, Bf 109 K-4, Fw 190 D-9 a Spitfire LF Mk.IX, nadále se pokračuje ve vylepšování starších produktů a jejich tchnologiích a vyladní chyb. 2 větší projekty, které by měli být aktualizovány v roce 2019 jsou vylepšený kokpit a vnější model pro DCS: A-10C Warthog a DCS: Ka-50 Black Shark.

Nové lodě

USCarrier 720

I když došlo při vydání Hornetu k uvolnění vylepšené bezplatné letadlové lodě třídy Nimitz, pracue se také na samostatném modulu letadlových lodí třídy Nimitz. Tento produkt bude mít neuvěřitelnou úroveň detailů a bude obsahovat takové funkce jako detailní a funkční stanice LSO a Air Boss, detailní modelování hangáru, animovanou palubní posádku, instruktážní místnost a ATC.

Jakmile bude tento projekt dokončen, tým dokončí torpédoborce třídy Arleigh Burke a poté se vrátí a uvolní aktualizovanou letadlovou loď třídy Kuznetsov.

Combined Arms

Žádné bitevní prostředí není kompletní bez dobře fungující pozemní bitvy, a proto nadále pokračují práce na vylepšení ovládání pozemních sil, jak z pozice velitele, tak z pozice konkrétní jednotky. I nadále bude přibývat další obsah pro CA i WWII. Nyní je práce zaměřena na nových efektech pro CA: prachové stopy, střelba ze zbraní, poškozeni v závislosti na místě zásahu, kouřové granáty a další. Další vylepšení je zaměřeno především na AI a jejich chování.

Rádiová komunikace

Největším úkolem radiokomunikace je komunikace letadlových lodí, která zahrnuje CASE I, CASE II a CASE III pro odlet, maršál, přiblížení a Landesign Signal Officer (LSO). Jakmile bude tato masivní úloha dokončena, budeme pokračovat v opravě základní radiové komunikace.

Nové mapy

RAZBAM Falklands 720

V roce 2018 jsme viděli vydání mapy DCS: Perský záliv. Pro rok 2019 ED a partneři pracujeme na dvou nových mapách druhé světové války, na mapě Sýrie, na mapě Falklandských ostrovů a na nové mapě zdarma, kterou budeme probírat později v roce.

Zároveň se dokončuje mapa Perského zálivu přidáním letišť Liwa Airbase a Ras Al Khaimah, Al Ain War College, ruiny u Shiraz, Kerman a Bam a oprava chyb. Po dokončení půjde o největší mapu pro DCS World.

Dynamická kampaň

While a hangar of great aircraft is certainly a wonderful thing, having an engaging, exciting, and dynamic combat environment is equally important. We have been developing the inner-workings of a dynamic campaign system which will continue into 2019. Based on the strategic goals and tactical situations, the systems will create dynamic Air Tasking Orders (ATO) that players then join to help their side to victory. This work is non-trivial, but we believe the addition of this system should be exciting for DCS users.

Zatímco hangár velkých letadel je určitě úžasná věc, mít stejně důležité, působivé a dynamické bojové prostředí. Rozvíjeli jsme vnitřní fungování dynamického systému kampaní, který bude pokračovat až do roku 2019. Na základě strategických cílů a taktických situací budou systémy vytvářet dynamické Air Tasking Orders (ATO), které pak hráči vstoupí, aby pomohli své straně k vítězství. Tato práce není netriviální, ale domníváme se, že přidání tohoto systému by mělo být pro uživatele DCS zajímavé.

DCS World Multiplayer

DCS DS 720

In the closing weeks of 2018, we made the Dedicated Server software available to a handful of trusted 3rd party online servers. Based on their feedback, we have been tuning and expanding the software to best suit customer needs.

V závěrečných týdnech roku 2018 jsme zpřístupnili software Dedicated Server hromadě důvěryhodných serverů třetích stran. Na základě jejich zpětné vazby jsme vyladěli a rozšiřovali software tak, aby nejlépe vyhovoval potřebám zákazníků.

One aspect of the Dedicated Server we are also exploring is the availability of free maps to Dedicated Server hosts.

Jeden z aspektů Dedicated Serveru, který také zkoumáme, je dostupnost bezplatných map k serverům Dedicated Server.

In addition to this new Server software, the team has also been at work developing an integrated Voice Over IP (VOIP) system for DCS World which is based on the growing Web RTC standard. The first phase will allow users to use and create “rooms” and the second phase would integrate the VOIP into in-cockpit radio controls.

Vedle tohoto nového softwaru pro servery byl tým také pracovat na vývoji integrovaného systému Voice Over IP (VOIP) pro společnost DCS World, který je založen na rostoucím standardu Web RTC. První fáze umožní uživatelům používat a vytvářet “místnosti” a druhá fáze by integrovala VOIP do řídících prvků v kokpitu.

As mentioned in last week’s newsletter about Modern Air Combat (MAC), we also plan to include leader boards, rankings, and other online statistics for DCS World online players.

Jak již bylo uvedeno v minulém týdnu v Newsletteru o moderním leteckém boji (MAC), plánujeme také zahrnout vedoucí tabulky, žebříčky a jiné online statistiky pro online hráče DCS World.

DCS World Foundation

In parallel to all the above, the team continues to work on the foundation items of DCS World like air and ground artificial intelligence, performance optimization, more detailed damage models for all unit types, Vulkan implementation, improved VR optimization and improved Touch Controller support, aircraft wake turbulence.

Souběžně se všemi výše uvedenými týmy pokračuje práce na základních položkách DCS World, jako je umělá inteligence vzdušného a pozemního, optimalizace výkonu, podrobnější modely poškození pro všechny typy jednotek, implementaci Vulkan, vylepšenou optimalizaci VR a vylepšenou podporu dotykového ovladače, letadlo probudí turbulence.

DCS World Steam Edition to DCS World e-Shop Transfer

You can now transfer modules purchased on Steam to your DCS World e-Shop installation. Note that this only applies to Steam DLC that uses Steam protection, not StarForce keys, Starforce keys can be transferred as before. All DCS World DLCs released on Steam from 12th May 2017 can be transferred.

Nyní můžete převést moduly zakoupené na Steam do instalace e-Shopu DCS World. Všimněte si, že to platí pouze pro Steam DLC, který používá ochranu proti páru, nikoliv klíče StarForce, klávesy Starforce lze přenášet stejně jako dříve. Všechny DCS World DLC vydané na Steam od 12. května 2017 lze přenést.

Here are some modules released on Steam after 12-May-2017:

Zde jsou některé moduly uvolněné na Steam po 12. květnu-2017:

  • DCS: M-2000C
  • DCS: NEVADA Test and Training Range map
  • DCS: Spitfire LF Mk.IX
  • DCS: AJS-37 Viggen
  • DCS: Normandy map
  • DCS: WW2 Assets pack
  • DCS: Su-33 for DCS World
  • DCS: AV-8B Night Attack V/STOL
  • DCS: F/A-18C Hornet
  • DCS: Persian Gulf map

Please see this link for complete directions

Given that Steam no longer accepts our 3rd party license keys, binding of keys purchased on the E- Shop cannot be transferred to the DCS World Steam Edition.

Vzhledem k tomu, že společnost Steam už neakceptuje naše licenční klíče pro třetí strany, nelze vázání klíčů zakoupených v elektronickém obchodě převést na verzi DCS World Steam Edition.