Forum

Please or Registrovat to create posts and topics.

Přehled známých chyb a info

Kdo má zájem testovat tuto scenerii, může posílat nalezené problémy.

Základní pravidla pro nahlášení problémů:

  • Název tématu by měl obsahovat čtverec ve kterém se chyba nachází.
  • Dále by mělo být uvedeno nejbližší letiště a pokud možno tak směr.
  • Neměl by chybět ani obrázek nebo video, na kterém je chyba zachycena.
  • Pokud by bylo možné, uvést nebo poslat záznam s nastavením simulátoru.
  • Verze scenerie pokud je známá.
  • Další zapnuté doplňky, které by mohli mít event. vliv na tuto chybu

Před odesláním chyby, zkuste vypnout ostatní doplňky v CUSTOM SCENERY a ověřit jestli se problém vyřešil nebo ne, výsledek pokusu uvést zde.