• Požadavky
 • Systém tras
 • Nastavení nové trasy
 • Aktivní a neaktivní trasy
 • Trasy pro konkrétní piloty
 • Cestující
 • Nákladní prostor
 • Index dopravy (TPI)
 • Správa objednávek leteckých společností

 

Požadavky na používání tras

Abyste mohli používat správu tras, potřebujete:

 • Leteckou společnost
 • FBO na letišti odletu
 • Terminál na letišti odletu (použijte výchozí nastavení)
 • Obchodní salonek (Business Lounge) na letišti odletu, pokud se jedná o obchodní cestující.
 • FBO na cílovém letišti
 • Terminál na cílovém letišti
 • Alespoň 1 letadlo v letecké společnosti

Pokud se lety z cílového letiště vracejí na letiště odletu a na tomto letišti mají být generováni také obchodní cestující, je třeba si pronajmout obchodní salonek také na tomto letišti.

 

Systém tras ve FTW

Systém tras ve FTW je určen pro letecké společnosti, které chtějí mapovat síť mezi jedním nebo více letišti.

U tras je třeba vzít v úvahu následující:

 • Trasy se vytvářejí v rámci určité licence letadla a lze na nich létat pouze v rámci této licence.
 • Trasy jsou vytvořeny v rámci určité třídy letadel a mohou být létány pouze v této třídě. Například A320Neo je třída 2770, B737-800 je 2500 atd.
 • Licence letadla a třída letadla na trati je definována vybraným letadlem při vytváření trasy.
 • Třídu letadla si můžete prohlédnout v přehledu databáze v hangáru.
 • Pokud jsou úlohy spuštěny v terminálu, získají dodatečný vyrovnávací časové okno v délce 48 hodin.
 • Pokud vygenerované úlohy vyprší, je letecké společnosti účtována pokuta ve výši 50 % hodnoty úlohy.

Existují 3 varianty tras a 2 typy tras:

Varianty tras:

 • Pax (Přeprava osob)
 • Nákladní přeprava
 • Přeprava osob a nákladu

Varianta přepravy osob (Pax):

U tohoto typu trasy se generují pouze osoby, v závislosti na nastavení se generují jak osoby ECO, tak osoby Business.

Varianta trasy Nákladní (Cargo):

Zde se generuje pouze náklad, pro určené letadlo se vytvoří 1 objednávka. To funguje pouze u letadel, která jsou v FTW deklarována jako “nákladní letadla”, nikoli u nákladních konfigurací pro osobní letadla.

Varianta přeprava osob a nákladu (Pax + Cargo):

Na tomto typu trasy se přepravují cestující ECO, obchodní cestující a náklad. Další náklad, který vznikne, představuje dodatečný příjem.

Typy tras:

 • Plánované trasy
 • Denní trasy

Plánovaná trasa

U plánované trasy se trasa uskuteční v pevně stanoveném termínu, např. 18.06.2020 08:00 hod. Objednávka je vygenerována nejpozději v 08:10 a může být provedena. Naplánované trasy se neopakují a jsou provedeny pouze jednou a poté deaktivovány. Doba platnosti těchto úloh je 24 hodin.

Denní trasy

V závislosti na nastavení se denní trasy opakují každý všední den nebo například jen v pátek a sobotu. U denních tras je možné nastavit až 10 opakování v rozmezí od 0:00 do 23:59 hodin. Doba platnosti těchto úloh je 96 hodin.

Nastavení nové trasy

Po splnění všech požadavků můžete začít vytvářet trasu.

Ke správě tras můžete přistupovat prostřednictvím nabídky Správa, Letecká společnost, Správa tras:

scc1

Zdroj: Simulators Czech

Kliknutím na možnost “Spravovat trasy” otevřete obrazovku správy tras, která je zatím prázdná.

scc2

Zdroj: Simulators Czech

Chcete-li vytvořit novou trasu, klikněte na znaménko plus na panelu nástrojů:

scc3

Zdroj: Simulators Czech

Údaje o trase

Poté se otevře dialog pro vytvoření nové trasy:

scc4

Zdroj: Simulators Czech

Nejprve vyberte letadlo, se kterým má být trasa provedena. Upozorňujeme, že výpočet hodnoty objednávky přímo souvisí s vybraným letadlem. Letadlo musí zůstat v držení letecké společnosti až do dokončení zakázky.

Dále od nezbytné aktualizace:

 • Trasy se vytvářejí v rámci určité licence letadla a lze na nich létat pouze v rámci této licence.
 • Trasy jsou vytvořeny v rámci určité třídy letadel a mohou být létány pouze v této třídě.
 • Licence letadla a třída letadla na trati je definována vybraným letadlem při vytváření trasy.
 • Třídu letadla si můžete prohlédnout v přehledu databáze v hangáru.
 • Létání s nesprávnou třídou letadla (chybou nebo jinak) je považováno za pokus o podvod.

Poté zadáte smysluplný název trasy, např. plán trasy B744 LKPR—LPMA. Takto můžete rychle najít trasy pomocí vyhledávacího pole.

Nyní vyberte typ trasy:

Důležité: U nákladních konverzí (podle konfigurace) osobních letadel nelze vytvářet čistě nákladní trasy, to je vyhrazeno pro skutečná nákladní letadla. (Hangár, Informace o letadle, v části ID letadla, pokud je uvedeno “Osobní letadlo”, není možné vytvořit čistě nákladní trasu). Osobní letadla přestavěná na nákladní mohou nakládat pouze náklad FTW. Naopak cestující nelze přepravovat čistě nákladními letadly.

scc5

Zdroj: Simulators Czech

Pro příklad je vybrána možnost Cestující + náklad (Pax + Cargo), nyní je vybráno letiště odletu a cílová destinace, letiště odletu = LKPR, letiště určení = LPMA.

SCC 1

Zdroj: Simulators Czech

Dalším krokem je výběr přepínačů Veřejná trasa, Použít obchodní lóže a Ekonomická třída:

CSS 2

Zdroj: Simulators Czech

Pokud je přepínač “Veřejná trasa” nastaven na “Ano”, jsou vygenerované objednávky viditelné pro každého pilota, pokud je přepínač nastaven na “Nn”, vidí objednávky pouze piloti letecké společnosti.

Aby byl přepínač “Použít obchodní lóže” účinný, musí být na letišti odletu pronajat business lodge a letadlo musí mít business sedadla.

Pokud je přepínač Ekonomická třída povolena nastaven do polohy “Ne”, nevytvoří se žádný cestující v režimu Economy.

Následující informace ukazují uložené kapacity letadel vybraných pro danou trasu. Tyto hodnoty se použijí pro generování objednávek. Pokud změníte konfiguraci sedadel letadla, měli byste upravit příslušnou trasu.

SCC 3

Zdroj: Simulators Czech

Další hodnoty řídí výplatu pilotů. Osoba na volné noze (nikoli pilot letecké společnosti) dostane v tomto příkladu 20 % z hrubé částky zakázky. Pilot letecké společnosti dostane 20 % plus 5 %, což je 25 % hrubé smluvní částky.

scc7

Zdroj: Simulators Czech

Freelancer však musí být velmi opatrný, protože musí také zaplatit stanovenou provizi, v tomto případě 50 %, což by znamenalo, že by freelancer na takových zakázkách vydělal, pokud nastavíme na 80%, volný pilot prodělá. Jedná se o rozdíl ze 100%.

Do vstupního pole “Jména cestujících” můžete zadat různá označení pro generované objednávky, jednotlivá označení musí být oddělena čárkou “,”. Je třeba zadat alespoň jedno označení!

Příklad: Rezervujeme, na dovolenou, Reisen 48.de….

V poli pro komentář můžete uvést poznámky k trase.

scc8

Zdroj: Simulators Czech

Vytváření trasy

V této části je definováno provedení trasy.

Generování jednorázově

Při vytváření letů se trasa generuje jednou v určený čas. To umožňuje sestavovat letové řády po konzultaci s piloty leteckých společností. Doba platnosti plánovaných objednávek je 24 hodin, do 24h musí let odstartovat ve FTW; vzlet prodlužuje dobu platnosti.

Příklad: Pilot Tom může létat pouze v úterý od 10:30 a oznámil to správci společnosti. V tomto případě by nastavení bylo následující.

scc10

Zdroj: Simulators Czech

Tom může začít plánovat nejpozději ve 10:30.

Poznámka: Naplánované datum provedení trasy je datum “neprovádět dříve”. Pokud nastavíte datum v minulosti, trasa se spustí při dalším výpočtu serveru, protože datum již uplynulo.

Denní plánování

V denních plánech se trasa zpracovává v jednom nebo více konkrétních dnech. Denní rozvrhy mohou mít až 10 opakování mezi 0:00 a 23:59. Denní letové řády jsou vždy zajímavé, když několik pilotů chce letět na stejné trase. Neměli byste nastavovat vyšší počet opakování, než je očekávaná letová připravenost pilotů. Při denním plánování je doba platnosti příkazů 96 hodin.

scc11

Zdroj: Simulators Czech

V příkladu se denní plánování naposledy provede 13.04.2035 (musí být uvedeno budoucí datum jinak se trasa logicky nevytvoří). Úpravou a opětovným uložením trasy se počítadlo provedení vynuluje. Pokud chcete potlačit nové provedení trasy, deaktivujte ji.

Po dokončení nastavení trasy se trasa uloží:

V seznamu tras se pak vytvoří nový záznam:

scc12

Zdroj: Simulators Czech

Trasa není aktivována, jak je znázorněno na obrázku, ale deaktivována a pro provedení musí být ještě aktivována.

Interval dotazování pro denní trasy je 2 hodiny. U jednorázových tras je interval každých 5 minut, 5, 10, 15 atd.

 

Aktivní a neaktivní trasy

Pokud již byla trasa vytvořena, zobrazí se v samostatném sloupci další tlačítko, kterým lze trasu aktivovat nebo deaktivovat.

Ihned po vytvoření trasy je samozřejmě nastavena na “Ne” (neaktivní). Pokud trasa nemá být delší dobu provozována, lze ji pomocí tlačítka nastavit jako neaktivní.

Již vygenerované objednávky se v případě deaktivace zachovají. Pouze v případě, že je trasa zcela odstraněna, zmizí i související objednávky a je zahájen regres za neuskutečněné objednávky. Regresní nárok je v současné době 50 % hodnoty objednávky.

Trasy pro konkrétní piloty

Pro větší flexibilitu pilotů leteckých společností lze konkrétnímu pilotovi přidělit trasu. Tyto trasy může pilot provádět sám, když má čas na let. Po vygenerování trasy se automaticky deaktivuje a vygenerované objednávky se uloží do seznamu nevyřízených objednávek pilota v čekárně. Pilot může tuto trasu kdykoli znovu aktivovat a generovat pro ni nové objednávky.

Letecká společnost by měla tuto formu generování objednávek povolit pouze spolehlivým pilotům, protože zlomyslný pilot může prostřednictvím této funkce způsobit letecké společnosti velké škody.

Přiřazení pilota je poměrně jednoduché, ve výběrovém poli jsou uvedeni všichni piloti dané letecké společnosti:

scc13

Zdroj: Simulators Czech

pak trasu uložte a nastavte ji na neveřejnou.

Pokud chcete odebrat přiřazení pilota, vyberte možnost “Žádný pilot”.

Po uložení jsou trasy pilotům k dispozici v části Statistiky, Moje rezervované trasy, Členství.

scc15

Zdroj: Simulators Czech

Pokud pilot takovou trasu spustí, jsou objednávky vygenerovány přibližně do 5 až 10 minut; pilot najde objednávky ve svém seznamu nevyřízených objednávek v čekárně.

 

Cestující

Zakázky  s cestujícími jsou mnohem lépe placené než nákladní. Nejsou však omezeny pouze maximálním užitečným zatížením letadla, ale také počtem sedadel.

Objednávky mohou zahrnovat také jednotlivé cestující i skupiny. Maximální velikost těchto skupin závisí na letadle zadaném v systému tras.

Nákladní zakázky

Za práci v nákladní dopravě se platí o něco méně než za práci v osobní dopravě. Samozřejmě také vyžadují méně pohodlí a podle známého rčení “cargo neremcá, cargo nezvrací!” je život pilota hned mnohem příjemnější. Kromě toho náklad nevyžaduje sedadla, a proto toto omezení již neplatí a pro kapacitu je rozhodující pouze hodnota nákladového prostoru letadla.

Správa objednávek leteckých společností

Tento nástroj lze použít ke správě objednávek letecké společnosti. K dispozici jsou následující nástroje:

Odemknout zakázku: Pokud pilot rezervuje úlohy, jsou uzamčeny a lze je znovu odemknout tímto tlačítkem, i když jsou ve vzduchu. Používejte je opatrně a nezneužívejte je!

Zobrazit všechny zakázky: Odemkne nastavené filtry.

Přiřadit zakázku: Umožňuje přiřazovat úlohy přímo konkrétním pilotům.

Lze nastavit různé filtry: Zobrazit podle letiště odletu, pilota a cílového letiště. Cílové letiště lze vybrat pouze v případě, že již bylo vybráno letiště odletu.

SCCC

Zdroj: Simulators Czech