Ahoj, protože už se mě ptalo více lidí, kdy získat, a jak vzlétnout s tímto monstrem, rozhodl jsem se seskupit pár důležitých prvků. https://vk.com/club182254481
EN
Hi, since more people have asked me when to get, and how to take off with this monster, I decided to group a few important elements. https://vk.com/club182254481
ilyushin il 76 MD 2021 12 23 22.36.34

Zdroj: Simulators Czech

1. nastavte si potřebný trim pro nastavení sklonu výškovky. běžně se na vzlet nastavuje okolo 4,5 ale záleží na zatížení letounu a délce dráhy. Při pohledu zvenčí si můžete všimnout, že se naklápí celá ocasní plocha. Po stabilizování letu opatrně a pomalu vracejte nastavení na 0
Pitch trim A up/down
EN
1. set the necessary trim to adjust the elevator pitch. Normally for takeoff it is set around 4,5 but it depends on the load of the aircraft and the length of the runway. Looking from the outside you may notice that the entire tailplane tilts. After stabilizing the flight, carefully and slowly return the setting to 0
ilyushin il 76 MD 2021 12 29 14.42.48

Zdroj: Simulators Czech

ilyushin il 76 MD 2021 12 29 14.20.54

Zdroj: Simulators Czech

2. pokud využíváte načtení s nastartovanými motoru, je nutné zapnout následující spínače:
EN
2. if you are using the load with the engine started, you must turn on the following switches:
ilyushin il 76 MD 2021 12 29 14.22.25

Zdroj: Simulators Czech

ilyushin il 76 MD 2021 12 29 14.22.21

Zdroj: Simulators Czech

3. Autopilot se zobrazí po kliknutí na vyznačený přístroj:
EN
3. The autopilot will appear when you click on the indicated instrument:
ilyushin il 76 MD 2021 12 29 14.23.22

Zdroj: Simulators Czech

4. !!!AUTOPILOT PO DOSAŽENÍ NADEFINOVANÉ VÝŠKY NEPŘEPNE NA UDRŽOVÁNÍ, ALE DÁLE STOUPÁ A STOUPÁ!!
EN
4. !!!THE AUTOPILOT DOES NOT SWITCH TO HOLD AFTER REACHING THE DEFINED ALTITUDE, BUT CONTINUES TO CLIMB AND CLIMB!!!
5. Simbrief profile : SimBrief.com – Dispatch Fleet