1.1 Představení

Fly The World je rozvíjející se obchodní simulace pro uživatele různých typů simulátorů. Podporovány jsou letové simulátory jako Microsoft Flight Simulator (FS9, FSX, FSXSE), P3D a X-Plane. FTW je určeno především pilotům, kteří jsou znuděni pouhým, víceméně bezcílným létáním
nebo typická nabídka virtuálních leteckých společností není dostatečně náročná. Fly the World zlepšuje simulační zkušenost s ekonomickou složkou a kariérním systémem, který hráče nutí čelit výzvám a náročným ekonomickým rozhodnutím.
Noví hráči začínají na volné noze s licencí PPL-A, mohou si pronajmout menší letadla a přepravovat náhodně vygenerované objednávky od startovního letiště až k cílovému letišti.

S rostoucím počtem nalétaných hodin získává pilot nové licence a otevírají se mu nové příležitosti, jako je nákup vlastních letadel, vytvoření vlastní letecké společnosti a možnost pronajmout si věší letadla. K tomu je možné zřídit a provozovat celou síť FBO, terminálů a dalších zařízení.

Spojte trasy dohromady. Záleží jen na pilotovy, zda bude látat jen sám nebo spolu s jinými piloty. Piloti však vytvářejí i konkurenční boj a nové výzvy. Spektrum možných podnikatelských nápadů je již teď dosti široké a bude se nadále rozšiřovat.

Vývoj Fly The World začal v květnu 2016 vývojářem Stefanem. Záměr byl vytvořit rozmanitější systém než nabízí stagnující FSEconomy. Dalšími vývojáři se stali Peter (Toffi) a Lars (HerrHansson), kteří se ke Stefanovi přidali.

Poznámky k beta verzi

Fly The World je v současné době v beta verzi. Hráči jsou zároveň testeři a pomáhají hlášením chyb ve vývoji. Zvláštní pozornost je věnována chybám a podvodům, které mohou některé piloty zvýhodňovat. Kromě e-mailu je zde i možnost zasílat interní zprávy (Pin board “Nástěnka”), forum a server TeamSpeak.

Během vývoje se některé funkce můžou zásadně změnit a v důsledku toho některé obchodní modely mohou přestat fungovat.

Proto mějte na paměti: JE TO JEN BETA!!!

Poznámky k manuálu

Jak vývoj pokračuje, tak se mění i manuál.
V Úvodu je uvedena verze i datum poslední změny.
Změny verze nastanou pouze v případě, že příručka obsahuje velké změny, například: byly přidány zcela nové kapitoly nebo podkapitoly.
Všichni uživatelé jsou vyzváni, aby si tuto příručku přečetli v plném rozsahu, protože to je základní krok k používání FTW.


Tato uživatelská příručka Část I: Manuál pro piloty obsahuje nezbytné základní znalosti pro piloty, kteří usilují o kariéru na volné noze nebo v letecké společnosti a pokrývají základní funkce Fly The World. V Uživatelské příručce Část II: Letecké společnosti
vysvětluje všechny funkce, které potřebuje k provozování vlastní letecké společnosti včetně sítě tras.


Historie verzí
Verze 0.80 (13.05.2017): Na základě verze FTW BETA 1.
Verze 0.81 (26.05.2017): BETA 1. Různé opravy a dodatky.
Verze 0.82 (04.06.2017): BETA 1. Změny objektů FBO (nové ceny). Ceník v příloze.
Verze 0.90 (01.10.2017): BETA 2. Kariérní systém a servisní modul. Rozdělení obsahu na tři Manuály.
Verze 0.91 (10/28/2017): BETA 2nd Revision Career System. Přidány charterové objednávky.
Změny a opravy.
Verze 0.92 (21.01.2018): BETA 2. Opravy a dodatky. Nová kapitola “Kariéra ve FTW”.

1.1.1 Vývojový tým

Members of Development (MOD)
Stefan.Klees​: Chefentwickler, Java-Gott und Saarländer. Er hat den Stein ins Rollen gebracht und setzt mit
einer wahren Engelsgeduld (fast) alles um, was sich die zwei anderen Entwickler so ausdenken, wenn der Tag
mal wieder zu lang ist. Kontakt: dev@ftw-sim.de
HerrHansson​: Autor dieser Zeilen, Autor aller anderen Zeilen, Chef-Administrator für den Bereich Airports und
ebenfalls Saarländer. Von ihm stammt die glorreiche Idee, alle 25.000 Flughäfen einzeln und von Hand
klassifizieren zu müssen. Herr Hansson hat das Projekt aus Zeitgründen verlassen.
Toffi​: Hat eigenen Angaben zufolge NOR vor der Haustüre, ist folglich stolzer Besitzer eines VOR-Gartens,
durch nichts aus der Ruhe zu bringen und Chef-Administrator für den Bereich Aircrafts. Richtig, er entscheidet,
welche Vögelchen hier fliegen dürfen und welche nicht. Kein Saarländer.
Unser Dank geht an Sven (Ulle), der die Entwicklung von FTW tatkräftig unterstützt hat und seine Funktion als
MOD aus Zeitgründen leider aufgeben musste.

Unterstützung
Die bisherige Belegschaft ist bereits ein guter Anfang, aber auf Dauer wird Fly The World vom Entwicklerteam
allein nicht zu stemmen sein. Vor allem in den Bereichen Airports und Aircrafts sind wir auf Unterstützung
angewiesen, denn hier müssen haufenweise Daten gepflegt werden. Wer also fest an den Erfolg von FTW
glaubt und sich dazu berufen fühlt, uns zu unterstützen, der sei herzlich dazu eingeladen!
Aircraft-Administration​: In diesem Bereich werden Flugzeugdaten gesammelt, aktualisiert, verifiziert und
eingepflegt. Darüber hinaus gibt es immer wieder neue Modelle von Add-on-Herstellern, die ebenfalls in unser
System mit aufgenommen werden müssen. Wer sich hier gut auskennt und mithelfen möchte, für den ist Toffi
(Peter) der richtige Ansprechpartner.
Airport-Administration​: Mehr als 25.000 Flughäfen wollen insgesamt in die FTW-Datenbank eingepflegt und
aktuell gehalten werden – und täglich können neue hinzukommen und alte geschlossen werden. Hier gibt es
immer etwas zu tun und wer uns in diesem Bereich unterstützen möchte, der möge sich an HerrHansson
(Lars) wenden.
Allgemeiner Support​: Wer lieber anderen Nutzern dabei helfen möchte, sich in der komplexen Welt von FTW
zurechtzufinden und mit den Funktionen bestens vertraut ist, kann sich im Support via Forum, TeamSpeak
oder E-Mail als helfende Hand einen Namen machen.

1.2 Startovní strana a nastavení

1.2.1 FTW Domovská stránka

Po přihlášení k FTW se zobrazí úvodní stránka s screenshotam na pozadí. zde můžete v současné době vidět tři okna s informacemi. na všechny lze kliknout příslušným tlačítkem. Tlačítko aktivuje nebo skryje dané funkce. S funkcí “Sidebar on/off” se změní vzhled FTW tak, že postranní panel s menu bude zobrazován na straně nebo nahoře. Rozsah funkcí se nemění.

1

Arrivals “Přílety” (on / off): Zde je posledních (ukončených) 100 letů z FTW.
Departures “Odlety” (on / off): Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí
okno, ve kterém je vidět aktuálně probíhající lety. Pokud chcete, může si jej zobrazit i graficky v živém sledování letů.
User “Online uživatelé”(on / off): Okno “Uživatelé online” obsahuje odkaz na webovou stránku FTW a adresu na server TeamSpeak. Správci mohou být vybráni s příslušnými dodatky a červenou barvou.

1.2.2 Obecná nastavení po přihlášení

2

Po přihlášení si nejdříve upravte několik obecných nastavení. Ty jsou v první rozevírací nabídce, která je nadepsána vlastním uživatelským jménem. Ve stejném menu jsou odkazy na nástěnku, s
krátkými interními zprávami aplikace odeslané ostatním uživatelům.
Dalšími položkami v tomto menu se dostanete k FTW fóru, manuálům a můžete se odhlásit.

Po kliknutí na položku nastavení se dostaneto do okna s možnostmi nastavení vašeho účtu a FTW.
Stránka je rozdělena do několika bloků.

První blok:

 • Základní nastavení pro FTW.
 • Změna motivu (vzhledu) FTW rozhraní
 • Změna velikosti ikon
 • Jazyk (|V beta verzi FTW můžou být některé položky pouze v Němčině)
 • Časové pásmo
 • Email
 • osobní banner
 • Read-Key, ten bude dále popsán později
 • FTW klíč
 • Číslo osobního bankovního účtu FTW
 • Funkce (např. Správce atd.)
 • Aktuální licence
  Šablonu pro vlastní banner můžete stahovat zde (pokud zadáte neplatnou URL nezobrazí se nic)
 • Zapnutí, vypnutí zvuku
 • Vaše hodnosti (Více v části 3 manuálu)

Druhý blok obsahuje všechny hodnosti a dosažené úspěchy.
V levém sloupci je typ hodnosti, uprostřed vaše odlétané hodiny a v pravém stav jestli je již podmínka splněna.

Třetí blok obsahuje Seznam Letišť přidaných na seznam oblíbených.

Čtvrtý blok je nastavení ACRS. Zde je heslo, které je ale jiný než heslo pro FTW, protože hesla jsou v současné době stále v databázi ACARS.

Další blok jsou vaše základní statistiky.

1.3 FTW Forum

Fórum FTW nabízí uživatelům možnost interakce s ostatními uživateli, stejně jako s vývojáři a správci. Kromě toho jsou zde zveřejňována oznámení o inovacích a aktualizacích, změny v systému. Fórum bude podrobněji popsáno zde, jakmile to bude možné.

1.4 Discord

Naleznete ho v odkazech na domovské stránce FTW

1.5 XACARS

Die Kommunikation zwischen Flugsimulator und Fly The World wird mit dem Programm XACARS hergestellt.
es handelt sich dabei um ein Aufzeichnungsprogramm (Tracking-Tool), mit dessen Hilfe nachverfolgt werden
kann, ob und wie ein Pilot einen Flug durchgeführt hat. Vor und nach dem Flug werden bestimmte Parameter
von XACARS zu Kontrollzwecken abgefragt und während des Fluges die Flugstrecke aufgezeichnet. Nutzer
von FS9, FSX und P3D sollten zuvor sicherstellen, die aktuelle Version von FSUIPC installiert zu haben. Der
Download findet sich hier:
www.schiratti.com/dowson
XACARS kann von der folgenden Webseite heruntergeladen werden:
http://www.xacars.net/index.php?clientdownload
Nutzer der Simulatoren FS9, FSX und P3D laden sich bitte die Datei XACARS_MSFS-de_DE-2.5.6.zip
herunter.
Für XPlane-Nutzer ist die Datei XACARS_XPlane-de_DE-2.5.6.zip bestimmt.
Zusätzlich müssen die Laufzeitbibliotheken Visual C++ 2010 und 2012 installiert sein.