Máme tu další vide z DCS: F-16C Viper. Jedná se o další výukové video a představuje novou funkci, která by měla brzo dorazit do simulátoru a tou je HMCS Radar Warning reciever (Radarový výstražný přijímač).

V tomto videu DCS: F-16C Viper se podíváme na přidání indikace radarového výstražného přijímače na přilbovém displeji přilbového výstražného systému. Indikaci lze povolit nebo zakázat na stránce HMCS DED.

Displej je ve srovnání se systémem Hornetu poněkud ghetto a zobrazí pouze hrozbu priority zařízení RWR. Zobrazuje se v levé horní části HMD s indikací hrozby uprostřed. Výřez v kruhu označuje polohu vaší hlavy vzhledem k přídi letounu. Kosočtverec označuje relativní polohu radaru hrozby od přídě letadla.