V tomto videu ze simulátoru DCS: F-16C Viper je rozebrán poslední režim pro shození pum, který se chystá pro Viper: Režim LADD (Low Altitude Drogue Delivery). Stejně jako bombardování s odhozem v rámci CCRP umožňuje LADD útoky s odhozem v nízké výšce, ale poskytuje některá jedinečná nastavení parametrů, která nejsou s odhozem v rámci CCRP k dispozici.

Tento režim odhozu je zajímavou možností letounu, ale je zahrnut pouze pro úplnost, prakticky využíván zřejmě příliš nebude. Režim LADD je určen spíše pro shazování jaderných pum za přesně definovaných podmínek, jak ale plyne z vyjádření vývojářů, Jaderné zbraně nejsou pro DCS World v plánu.

Postup

Nejprve vybereme hlavní režim AG a poté z možností režimu vybereme LADD, všimněte si, že jej nelze vybrat z otočného přepínače řízení příďového kola / krokového přepínače raket. Na stránce SMS LADD vyberte podúroveň Řízení “Control sublevel” a nastavte dodávku.

Na OSB 10 můžeme nastavit požadovaný úhel vypuštění, který je ve výchozím nastavení 45 stupňů. Vybereme jej a v tomto příkladu nastavíme na 30 stupňů. Dále stiskneme možnosti LADD na OSB 6. Uprostřed stránky máme k dispozici tři možnosti. V horní části je Pullup Range neboli PR. Ten definuje rozsah, ve kterém budeme iniciovat přitažení kniplu až po zadaný úhel uvolnění. Ve výchozím nastavení je to 25000 stop, ale pro úhel uvolnění 30 stupňů je lepší volbou 40000 stop. Na rozdíl od režimu CCRP Toss, který automaticky nastavuje PR na základě úhlu uvolnění, je třeba v režimu LADD tuto hodnotu nastavit ručně. Obecně platí pro úhly vypuštění: pro 45 stupňů použijte 45000 stop, pro 30 stupňů 40000 stop a pro 20 stupňů 35000 stop. Stisknutím klávesy Enter uložte hodnotu a přejděte k dalšímu výběru.

Dále je uvedena požadovaná doba letu pumy v sekundách. Ponecháme výchozí hodnotu 28 sekund a stiskneme Enter.

Poslední je minimální výška uvolnění, neboli MRA. Při přitažení a stoupání musíte do 5 sekund dosáhnout zadané výšky ve stopách. Pokud to bude trvat déle, zbraně se neuvolní. Toto bude pravděpodobně nejčastější důvod, proč se zbraně neoddělí. Vzhledem k tomu, že jsme ve výšce jen asi 500 stop, snížíme MRA z 1100 stop na 800 stop. Stisknutím klávesy Enter hodnotu uložíte a klávesou Control se vrátíte na hlavní stránku LADD SMS.

Všimněte si, že uprostřed stránky máte uveden úhel uvolnění, rozsah přitažení, dobu letu a minimální výšku uvolnění. Nyní Wags zruší pauzu.

Cílový bod, od kterého se uvolnění počítá, je na HUDu označen jako rámeček. Letem zarovnejte azimutovou řídicí čáru na políčko.

Stejně jako u bombardování CCRP Toss se vertikální řídicí lišta a ukazatel uvolnění přesunou na značku dráhy letu, jakmile se přiblížíte k rozsahu přitažení. Na rozdíl od CCRP Toss není na HUD žádná indikace předvídavosti ani stupnice uvolnění. Jakmile se Vertikální řídicí panel a Uvolňovací značka přiblíží k ukazateli dráhy letu, stiskněte a podržte tlačítko uvolnění zbraně. Jakmile se tyto tři symboly na HUDu protnou, Vertikální řídicí lišta a Uvolňovací symbol vynulují ASL a vy zahájíte plynulé 4G přitažení při zachování FPM na ASL. Jakmile je FPM v zadaném úhlu uvolnění, v tomto případě 30 stupňů, podržte FPM v tomto úhlu a počkejte, až se uvolňovací značka vydá po ASL dolů, aby protnulo FPM, a zbraň se automaticky uvolní.

Je důležité si uvědomit, že LADD je pravděpodobně nejméně přesný ze všech režimů bombardování a bomby mohou dopadnout na cíl všelijak.

I tato nová funkce by měla dorazit během příštích Beta aktualizací pro DCS World.

Zdroj :