Režim radaru s dvojitým sledováním cíle (DTT) umožňuje určit primární a sekundární cíl, který bude radar nadále aktualizovat, když se bude nacházet v mezích kardanového vyvážení radaru. Nemusí se však nacházet ve zvoleném sektoru skenování.

V tomto příkladu nastavíme azimut na 30 stupňů a označíme dva cíle tak, že nad každý z nich najedeme kurzorem a poté je označíme stiskem tlačítka TMS vpřed na řídicí páce. Prioritu a sekundární cíl mezi nimi můžeme přepínat stisknutím tlačítka TMS vpravo na ovládací páce.

Pokud určíme třetí cíl, stane se novým sekundárním cílem, předchozí již nebude jedním ze dvou cílů DTT.

DTT umožňuje rychlejší aktualizaci těchto dvou cílů a zasáhnout oba současně pomocí AIM-120.

Pokud je dosah obou cílů 10 mil nebo méně, aktualizují se pouze oba cíle DTT. Jakmile je jeden z nich na vzdálenost 3 mil nebo méně, stane se automaticky jedním cílem.

Upozorňujeme, že na radarových symbolech se stále ještě pracuje.

Používané klíčové příkazy:
TMS vpřed = Ctrl vpravo + šipka nahoru
TMS doprava = Ctrl + šipka doprava
Dogfight Switch MRM Mode = 4

Zdroj :