DCS: F-16C se stal předmětem kritiky, když společnost Eagle Dynamics odstranila možnost odjistit a odpálit střely AGM-88 HARM ze dvou zbraňových stanic letounu F-16. Následné diskuse včetně odborníků na danou problematiku, kteří se zřejmě neshodnou na tom, jaké je skutečné zapojení letounu.

Zdá se, že řešení je jasné, že je třeba volby a společnost Eagle Dynamics hodlá dát provozovatelům serverů a tvůrcům misí možnost volby. Nové možnosti nastavení užitečného zatížení v editoru misí umožní tvůrcům určit, které nastavení bude použito. To je pravděpodobně nejlepší způsob, jak k problému přistoupit.

K vidění, skrytý na první pohled, je také zaměřovací systém AN/ASQ-213 HARM na stanici na levoboku. Možná náznak toho, že modul a programování za ním jsou ve fázi testování a směřují k realizaci.

Zdroj :