Volnost v editoru DCS World je i přes jeho rozsah značně omezena. Ale aktivní komunita si vždy najde nějaký způsob, jak si zážitek ještě umocnit.

Hašení požárů v DCS World

Pokud jste četli náš článek o serveru SAR pro civilní operace helikoptér, budete v obraze co je zde umožněno provádět. Dnes si představíme novou možnost, jak se na tomto serveru zabavit a zachraňovat virtuální Kavkaz.

Po dlouhé přípravě byl server aktualizován a přináší nám možnost hasit požáry. Vše je založeno na tom co DCS World umožní a co ne. Nečekejte tedy zázraky a musíme se spokojit s určitými omezeními. Základem nové funkce je vyvolání koře v DCS a nastavení hmotnosti helikoptéry. Zní to jednoduše a poměrně stroze. Pokud jste někdy používali editor misí, je to jednoduchá funkce, nastavit kouř na určitém místě a upravit hmotnost nákladu v helikoptéře. Takhle jednoduše to ale naštěstí vytvořeno není.

Závod s časem.

Zde mají záchranné mise návaznost i na čas. Při zachraňování lidí, havarovaných pilotů … si pozorný pilot mohl všimnout, že s časem se také snižuje zdraví čekatelů na záchranu. Ten stejný princip nás bude čekat i u požárů. Čím déle požár trvá, tím více se rozšiřuje, co nejpodobněji reálné situaci, samozřejmě s omezením editoru. Požár začne jedním malým ohýnkem a za chvíli se začne rychle rozšiřovat.

Jak na hašení v DCS?

Chcete-li požár uhasit, musíte nabrat vodu do vrtulníku. Vzhledem s problémem a nemožností změnit hmotnost závěsů na laně, je zde použit princip plnění břišních nádrží jako zde: H301 water drop.jpg (400×266) (rvcfire.org).

Nádrž je naplněna ponořením hadice do vody. (Stačí viset nad vodní hladinou) a čekat až se nádrže pomocí čerpadla naplní. Jako zdroj vody lze použít moře, jezero nebo klidně i malou řeku. Zní to jednoduše? Nezapomínejte, že během čerpání vody se bude měnit i hmotnost vrtulníku a tím pádem jí kompenzovat kolektivem.

Podaří-li se vám úspěšně naplnit nádrže s vodou, poletíte hasit. Chcete-li vodu na požár vypustit, musíte tak udělat pomocí radiové nabídky F10-F1, tak se začne vyprazdňovat váš vrtulník. Bohužel zatím není možné toto tlačítko provázat s nastavením na joysticku.

Na hašení ohně e několik postupů. Nejjednodušší je shazovat vodu přímo na oheň, aby se požár uhasil. Pokud se vám podaří vypustit dostatečné množství vody, oheň se uhasí. Pokud se vám to nepodaří dokonale, oheň to zpomalí ale časem se začne opět šířit. Účinnější způsob boje s požáry je shazování vody před oheň, aby se zabránilo jeho šíření.

Nejlepší postup je následující: Vypustit jednu nádrž z vnější levé strany ohně, tak daleko směrem ke středu požáru jak jen to je možné. Tím se zabrání dalšímu šíření úzkého pásu ohně. Nyní doplňte nádrže a tentokrát proveďte ten samý úkol z pravé strany a tak zabráníte šíření i na druhou stranu. Ve chvíli, kdy budete nabírat další vodu, měli by jste podle kouře vidět, že požár se rozšířil směrem ke středu. Dalším krokem je každým dalším průletem zúžit cestu, kterou by se mohl požár šířit. Až se vám to podaří, začnete se soustředit na shazování vody přímo na oheň a následné uhašení požáru.

Nejčastější dotazy na hašení požárů na DCS SAR

Vypustil jsem vodu přímo nad ohněm, ale pořád je vidět kouř:

Bohužel DCS World je v tomto značně limitován. I když kouř lze snadno vyvolat, jeho zrušení je na tom jinak. Naštěstí je kouř v DCS World časově omezen na 5 minut, poté zmizí. To znamená, že po uhašení požáru by měl do 5-ti minut zmizet, pokud se tak nestane a objeví se znovu, hašení nebylo úspěšné.

Proč není použit velký černý kouř?

Velký černý kouř by jistě vypadal lépe, problém je, že ten v DCS nikdy nezmizí, pokud by se každý pokoušel o vyvolání a hašení a nezdařilo se, poté se odpojil, bylo by v DCS SAR plno neuhašených požárů.

Proč nejde použít bambi vak?

To je uvedeno v článku výše. Komunita okolo SAR se pokoušela najít řešení. Zkusili spousty skriptů a testovalo se, ale nepodařilo se. Byl tedy zvolen způsob, který je funkční a bezproblémový. V budoucnu se ale s bambi vaky počítá.

Jak přesně funguje požární systém?

Jedná se samozřejmě o velmi zjednodušený systém. Oheň se šíří na mřížce 50×50 metrů. Když vypustíte vodu, poloha se přibližuje této mřížce. Tímto způsobem je teoreticky možné mít několik tisíc požárních ohnisek bez použití složité matematiky a potřebného výpočetního výkonu. Chcete-li skrýt efekt mřížky, jsou pozice kouře v této mřížce náhodně rozmisťovány, aby se zabránilo stejnému vzorci požáru. Rozšiřování požáru je také velmi jednoduché: když se objeví nové ohnisko požáru, vytvoří se také dvě nová ohniska, která se rozšiřují po směru větru v šesti stupňovém kuželu. Pokud oheň dosáhne nové mřížky, začne nový. Pokud je již v této mřížce voda, oheň se nerozpoutá. V současné době nezáleží na množství vody na mřížce.

J8Th5gQ

Zdroj: DCS SAR

wfOWvbD

Zdroj: DCS SAR

Detaily serveru:

Název: Search And Rescue Server

Addresa: 145.239.150.127:10312

SRS: 145.239.150.127:5002

Zdroj :