Filip ze společnosti Chudoba Design oznámil, že pracují na novém projektu pro X-Plane, popřípadě i pro MSFS, který by měl přidat knihovnu s animovanými postavami.

Projeck People bude knihovna, která bude obsahovat přesné modely lidí s věrnými animacemi pohybu, které budou vytvořené metodou snímání pohybu a inverzní kinematiky.

V počítačové animaci a robotice je inverzní kinematika matematický proces výpočtu proměnných parametrů kloubů potřebných k umístění konce kinematického řetězce, například manipulátoru robota nebo kostry animační postavy, do dané polohy a orientace vzhledem k počátku řetězce. Při daných parametrech kloubů lze polohu a orientaci konce řetězce, např. ruky postavy nebo robota, obvykle vypočítat přímo pomocí vícenásobné aplikace trigonometrických vzorců, což je proces známý jako dopředná kinematika. Zpětná operace je však obecně mnohem náročnější.

Inverzní kinematika je hojně využívána právě k věrné modelaci pohybu animovaných postav ve hrách a filmech, jako ve filmu avatar, či planeta opic.

Pro tento účel bude mít Chudoba Design v dubnu pronajaté studio pro snímání pohybu, kde se nasnímá velký rozsah pohybů, které budou následně použity pro vytvoření animovaných postav. Tyto nově vytvořené postavy by měli výrazně oživit scenérie a další projekty přidáním animovaných cestujících,  agentů na rampách, personálu letišť, nečinných lidí v okolí atd.

Takto vytvořená knihovna bude nejprve vydána pro X-Plane, a pokud vše půjde dobře, dočká se i převedení pro MSFS.

A to nejlepší nakonec. Pokud vytváříte vlastní zdarma dostupné scenérie, použití knihovny by mělo být zdarma! Pro tvůrce placených scenérií se počítá s drobným poplatkem.

Datum vydání ani žádné snímky z tohoto projektu nejsou prozatím k dispozici, ali jistě se máme na co těšit.

Zdroj :