Na vývojářském blogu společnosti Laminar Research je velmi detailně popsán aktualizovaný letový model vznikající pro X-Plane 12. Austin Meyer, zakladatel X-Plane, zde informuje o tom co nám vylepšení přinese a neskrývá nadšení ze své práce.

F-4 Phantom, ideální testovací letoun pro nový letový model

Pro testování letového modelu byl vybrán letou F-4 Phantom, který je i ve starších verzích X-Plane. Letoun byl dle Austina Meyera vybrán, protože má velký rozsah výkonnostních, rychlostních manévrovacích charakteristik, zároveň jde také v podstatě o “obyčejný, jednoduchý” letoun, který nevyužívá k řízení téměř nic jiného než budíky, základní omezovač rychlosti pro úpravu přímých vstupů pilota a knipl.

S těmito obrovskými rozsahy rychlosti a úhlu náběhu, s nesmírně podrobnými požadavky na výkon, manévrování a ovladatelnost je tento letoun ULTIMÁTNÍM letadlem pro testování letového modelu X-Plane. Pokud je v letovém modelu X-Plane něco špatně, pilot simulátoru si toho Všimne! Neexistují žádné řídicí počítače, které by chyby skrývaly, a v celé této obrovské obálce bude jakýkoli nedostatek v letovém modelu v NĚKTERÉ části provozní oblasti trnem v oku!

Austin Meyer

Mnoho těchto nedostatků proto muselo být odstraněno. Pro odladění letového modelu si Austin na pomoc přizval zkušeného izraelského letového instruktora, který právě s F-4 provádí výcvik. Detaily a postupy jsou rozepsány velmi podrobně v původním článku, doporučuji se skrze něj prokousat.

Nový letový model má samozřejmě důsledky i pro letové modely ostatních letounů  v simulátoru včetně chystané A330. řeší především obtékání těles, křídel za letu, obtékání výfukovými plyny, rozložení hmotnosti, Delta křídla a další…

Výsledkem testování a dolaďování je přesnější simulace a méně FALEŠNÝCH hodnot, které museli vývojáři občas vkládat do letových dat letounů, aby se letou choval přirozeněji. Konečný cíl je, aby letový model vše zvládl sám bez vnějšího zásahu, to by nyní mělo být téměř hotové, dle Austina je F-4 odladěn zcela a další jeho letouny k tomu směřují.

Zdroj odkazuje na celý původní článek, který je ovšem v angličtině, nenechte se rozsahem odradit, jedná se o velmi zajímavé informace, možná nám vzniká v leteckých simulacích něco výjimečného.