Phillip ze společnosti Laminar Research se zabýval turbulencí v důsledku proudění vzduchu v připravovaném leteckém simulátoru X-Plane 12. Týká se to jak letadel hráčů, tak letadel s umělou inteligencí a její korelace s fyzikou a aerodynamikou simulátoru.

Všechna letadla ve světě X-Plane 12 vytvářejí turbulence v oblasti následků proudění – křídlo protínající vzduch v X-Plane 12 zanechává ve vzduchu vír, který víří dovnitř nad koncem křídla a pomalu se snižuje, jak se časem rozptyluje jeho energie. Síla víru a jeho životnost závisí na vztlakové síle generované křídlem (tj. křídlo, které musí zvedat letadlo , C172 nevytváří silný vír, zatímco křídlo, které nadnáší letadlo 747 určitě ano). V průběhu své životnosti vír pomalu zaniká a je vytlačován převládajícím větrem.

Průlet takovým vírem může být nebezpečný! Pokud při vlastním letu letadlem 172 proletíte vírem, který po sobě zanechalo dopravní letadlo, připravte se na to, že budete vymrštěni, nebo dokonce převráceni vzhůru nohama. Pokud uděláte totéž s opačnými rolemi, možná se dočkáte mírného nárazu, který bude stačit na zvlnění povrchu vaší kávy.

Vzdušné víry zanechané letadly s umělou inteligencí

Screen Shot 2022 02 28 at 10.05.12 AM 1383x900 1

Zdroj: Laminar Research

Letadla s umělou inteligencí v X-Plane používají plný letový model. To znamená, že každé křídlo je počítáno stejnými metodami a se stejnou přesností jako u uživatelských letadel. Množství energie zanechané ve vírech proudění je tedy jednoznačně známo, vychází pouze z letového modelu. Pokud tedy ATC povolí vzlet oné 747 před vámi, nezapomeňte zůstat nad její letovou trajektorií, dokud se od ní nebudete moci odklonit. Při přistání se držte nad dráhou předcházejícího letadla a přistávejte o něco dále na dráze než oni, abyste zůstali v bezpečí.

Proudění zanechané online provozem, živým provozem a dalšími pluginy

Screen Shot 2022 02 28 at 1.00.05 PM 1373x900 1

Zdroj: Laminar Research

U letadel, která nejsou řízena letovým modelem X-Plane, jako jsou letadla jiných hráčů z online sítě nebo reálný provoz injektovaný ze dalšího modulu, jako je Live Traffic, využívajícího data z výměny ADS-B, X-Plane provádí nejlepší odhad na základě dat poskytnutých přídavným modulem. Zásuvný modul může programu X-Plane sdělit, jak je letadlo těžké a jaká je jeho plocha a rozpětí křídel. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, X-Plane se vrátí k poměrně konzervativnímu odhadu lehkého letadla, přičemž předpokládá letadlo velikosti Learjet o hmotnosti 10 tun a rozpětí křídel 12 m. To znamená, že se ve svém letadle 737 nepřevrátíte vzhůru nohama, pokud nakonec proletíte skrz vlnu, kterou zanechal starý plugin. To má minimalizovat frustraci uživatelů ze stávajících pluginů pro online létání. Vzhledem k tomu, že turbulentní proudění je technicky vzato rozšířením TCAS override API, které pluginy používají od verze X-Plane 11.50, jsou všechny pluginy, které zobrazují provoz v X-Plane 11.50, kompatibilní s generováním turbulencí a při použití v X-Plane 12 automaticky získají tuto základní funkcionalitu.

Screen Shot 2022 02 28 at 1.19.28 PM 1518x900 1

Zdroj: Laminar Research

Zdroj :