Čekají nás změny v radarové detekci letounů F/A-18C a F-16C soulu s vylepšením AI Petroviče a RWR přijímačem SPO-10 pro Mi-24P.

Bogey Dope je bývalý šéf posádky F-16 amerického letectva, který na YouTube vytváří snadno stravitelné návody, filmové záběry a mise DCS. Jeho kanál je skvělým zdrojem informací pro piloty DCS a my vám doporučujeme, abyste se na jeho kanál podívali a vyjádřili mu svou podporu!

Vezměte prosím na vědomí, že pokud je váš účet na službě Steam svázán s účtem DCS, nebudete se moci přihlásit do Steam verze hry a narazíte na chybu 403. Tato změna byla zavedena za účelem zvýšení bezpečnosti a zjednodušení přístupu do DCS.

Radar vzduch-vzduch

Vylepšení

Hero3.png.03d7d211a0e1adb4e955dca01fb50205

Zdroj: Eagle Dynamics

V předchozí bílé knize týkající se 1. fáze zdokonalování radarů F-16C a F/A-18C se vývojáři zabývali pokrokem ve způsobu výpočtu detekčního dosahu na základě frekvence opakování pulzů (PRF), průměrného vysílaného výkonu, šumového čísla přijímače, plochy antény a poměru signálu k šumu (SNR). Tuto bílou knihu najdete zde:

Eagle_Dynamics_Radar_White_Paper_v1

Ve 2. fázi aktualizace radarového modelu se bude zohledňovat následující skutečnosti:

Kolísání RCS cíle. Skutečné cíle mají složité tvary a jejich lineární rozměry jsou často větší než vlnová délka radaru. To znamená, že radarové návraty z různých částí draku se mohou sčítat nebo rušit v závislosti na jejich relativní fázi, což způsobuje kolísání RCS. V simulatorovem přístupu je RCS během pobytu přibližně konstantní, ale náhodně se mění od pobytu k pobytu podle exponenciálního rozdělení (tento přístup je znám jako Swerlingův model případu I). To má za následek nekonstantní dosah detekce a pravděpodobnost detekce cíle.

Variabilita šumu. Pravděpodobnost detekce bude záviset také na úrovni šumu, jeho variabilitě a počtu koherentních intervalů zpracování (CPI) na jeden pobyt. Protože se úroveň šumu neustále mění, cíl může, ale nemusí být v určitém CPI detekován. Například: V režimu HPRF RWS jsou tři CPI na jeden interval a pro úspěšné zaměření by měl být cíl detekován ve všech třech CPI. Je zřejmé, že pravděpodobnost detekce ve všech třech CPI je nižší než pravděpodobnost detekce v jednom ze tří CPI nebo ve třech z osmi CPI (jako v režimu MPRF). V režimu rychlostního vyhledávání HPRF nahrazuje integrace po detekci (PDI) frekvenční modulaci (FMR). V tomto režimu se signály ze tří CPI sčítají, aby se zmenšilo kolísání šumu, a tím se minimalizovala pravděpodobnost falešných poplachů. To umožňuje snížit prahovou citlivost a zvýšit dosah detekce bez zvýšení pravděpodobnosti falešných poplachů.

Rozsah specifický pro daný režim a rozlišení Dopplerova jevu. Blízce vzdálené cíle nemusí být rozlišeny jednotlivě a mohou být zobrazeny jako jeden cíl. Zpětná energie z takových cílů může spadat do jednoho dopplerovského binetu a vést k detekci na větší vzdálenosti. Rychlostní rozlišení závisí na délce trvání CPI. Takže v režimu HPRF se třemi CPI na jeden dwell je rozlišení lepší než v režimu MPRF s osmi CPI na dwell (doba trvání dwell je konstantní, takže CPI jsou kratší). V režimu RAID lze sloučit až čtyři CPI do jednoho, čímž se čtyřikrát zvýší rychlostní rozlišení. Režim RWS HPRF používá k určování vzdálenosti lineární frekvenční modulaci a má špatné rozlišení vzdálenosti (řádově 2 nm, což se v režimu RAID čtyřikrát zlepší). V režimu MPRF je rozlišení dosahu definováno velikostí binů dosahu a je vždy rovno 150 metrům.

Atmosférické ztráty šířením. Atmosféra pohlcuje rádiové vlny úměrně své hustotě. Ve větších výškách je tedy dosah detekce větší než v malých výškách.

Souhrnně lze říci, že změny ve fázi 2 poskytují realističtější simulaci pravděpodobnosti detekce radaru, která bude mít proměnlivější dosahy detekce, nekvalitní/klamné detekce, přesnější efekty RCS a modelování režimů radaru.

3. Fáze bude zaměřena na falešné cíle, výkonnost při pohledu dolů a lepší modelování režimu sledování jednoho cíle (STT).

Mi-24P Hind

Pokrok ve vývoji

Hero2.png.5965c5be56ed69a6ddb9f68493143284

Zdroj: Eagle Dynamics

Nedávný vývoj DCS: Mi-24 Hind se zaměřil na další funkce umělé inteligence Petroviče, aktualizaci systému SPO-10 RWR a vyladění limitů ovládání talíře cykliky.

Umělá inteligence Petroviče dostává nové a realističtější chování při skenování cílů, aby se vypořádala se stejnými problémy, s jakými se potýkají skutečné posádky. Možná jste si všimli, že Petrovich AI nyní vypisuje všechny cíle, které vidí, až poté, co je jeho zaměřovač aktivován a může být natočen. Tato interakce s Petrovich AI bude vylepšena tím, že se omezí na stejné limity jako lidská obsluha.

Nový systém skenování cílů zahrnuje hlubší analýzu cílové oblasti a jejího okolí. Bude analyzovat cílovou oblast a hledat případné hrozby v okolí. Poté algoritmus vypočítá dobu vyhledávání na základě počtu objektů v okolí cíle. Díky tomuto novému systému budou okamžitě rozpoznány pouze cíle, které jsou jasně viditelné, zatímco cíle, které jsou skryté za stromy, keři apod. budou vyhledávány déle. Čím více objektů obklopuje potenciální cíl, tím déle bude Petrovičovi trvat, než jej rozpozná.

Aktualizovaný systém SPO-10 RWR se bude skládat ze čtyř kanálů se zcela nezávislým zpracováním, stejně jako ve skutečném systému. Výpočty radarové detekce jsou založeny na fyzice, počítají vyzařovací diagram vysílacího zdroje, citlivost přijímacích antén a vysílací výkon vysílače. To se promítá do detekce radarových vysílačů s nízkým výkonem a kratším dosahem a naopak. Dosah detekce se také liší v závislosti na natočení ke zdroji vysílače. U některých radarů lze dosah posuzovat také podle toho, jak často dochází k detekci. Systém bude nyní detekovat pouze zdroje emisí v rámci pracovního frekvenčního rozsahu RWR. Například radary včasné výstrahy a vyhledávací radary a některé další typy radarů nebudou detekovány.

Na základě srovnávacích údajů také bude upřesněna autorita kanálů pro náklon a výšku. Dřívější verze vycházela z limitů výkyvné cyklické desky (talíře ) Mi-24V. V porovnání s novými daty Mi-24P by měla mít menší autoritu v oblasti náklonu a klopení a tato nesrovnalost se opravuje. Díky tomu bude DCS: Mi-24P Hind o 10 % citlivější na změny v klopeni a až o 24 % v klonění.

BogeyDope

Propagace

Hero3.png

Navštivte prosím kanál BogeyDope! Jeho cílem je rozvíjet komunitu DCS rozdělením složitých témat do zvládnutelných návodů. Je to fantastický zdroj informací pro nové piloty DCS, kteří se učí létat se složitými letadly. Sledujte jeho kanál a prosím, vyjádřete mu svou podporu!

Zdroj :